Ustawa o sygnalistach co oznacza?

Ustawa o sygnalistach: co to właściwie oznacza dla firm

Ustawa o sygnalistach ( Dyrektywa UE 2019/1937), ma istotne konsekwencje dla firm i organizacji. Jej głównym celem jest ustanowienie odpowiednich mechanizmów ochrony dla osób zgłaszających naruszenia prawa w organizacjach, znanych również jako sygnaliści lub informatorzy.

Tworzenie Mechanizmów Wewnętrznych

Firmy, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, są zobowiązane do wprowadzenia i utrzymania skutecznych mechanizmów wewnętrznych do przyjmowania sygnałów od sygnalistów. To oznacza, że muszą stworzyć procedury umożliwiające pracownikom zgłaszanie potencjalnych naruszeń prawa w organizacji.

Ochrona Sygnalistów

Ustawa zapewnia ochronę sygnalistom przed represjami i odwetem ze strony pracodawcy. Firma ma obowiązek zagwarantować, że osoby zgłaszające naruszenia nie będą poddawane dyskryminacji, zwolnieniu, represjom czy innym negatywnym działaniom.

Poufność i Anonimowość

Dyrektywa stawia wymóg zachowania poufności w odniesieniu do tożsamości sygnalisty oraz informacji zgłoszonych przez niego. Sygnaliści mają prawo zachować anonimowość, jeśli sami tak zdecydują.

Reakcja i Postępowanie

Firmy są zobowiązane do przeprowadzenia dokładnych i niezależnych dochodzeń w odpowiedzi na sygnały o potencjalnych naruszeniach prawa. Konieczne jest także poinformowanie sygnalisty o postępie w dochodzeniu oraz podjęcie działań naprawczych w razie ujawnienia nieprawidłowości.

Szkolenia i Świadomość

Firmy muszą zaoferować szkolenia swoim pracownikom w zakresie funkcjonowania mechanizmów ochrony sygnalistów oraz ich praw. Ważne jest, aby pracownicy byli świadomi procedur zgłaszania i ochrony.

Konsekwencje za niedopełnienie obowiązków

Firmy, które nie spełnią wymogów wynikających z ustawy o sygnalistach, mogą być narażone na sankcje finansowe oraz reputacyjne. Ustawa ma na celu stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania korupcji, nadużyciom finansowym czy mobbingowi.

Zobacz inne artykuły

Przejrzyj również inne artykuły, które dla Ciebie przygotowaliśmy

Rozpocznij wdrożenie intuicyjnie prostego i bezpiecznego 
Formularza Sygnalisty

Błyskawiczne reaguj na wszelkie ostrzeżenia o zagrożeniach i podnieś ogólny poziom bezpieczeństwa w w strukturze organizacyjnej.

Rozpocznij wdrożenie Formularza Sygnalisty, uczyń pracowników strażnikami etyki
i zbuduj w organizacji kulturę otwartości!

dla sektora publicznego i prywatnego
anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości
zgodny z wymogami RODO i Dyrektywy UE

Zainteresowany?

Utwórz darmowe konto już teraz i skorzystaj z darmowego okresu próbnego

Prosta rejestracja i darmowy dostęp przez 7 dni!

Formularz sygnalisty wygląd systemu