Nowość: Zobacz aplikację do prowadzenia RODO w firmie

Stwórz swój bezpieczny formularz sygnalisty!

Aplikacja pozwala w bezpieczny i niesamowicie prosty sposób wdrożyć w Twojej organizacji formularz sygnalisty.

Załóż swoje konto w szybkim tempie już dziś

Czym jest formularz sygnalisty?

Formularz Sygnalisty to anonimowy system zgłaszania nieprawidłowości, umożliwiający pracownikom zgłaszanie różnego typu nieprawidłowości w zakładzie pracy, między innymi: nadużyć władzy, korupcji, dyskryminacji, mobbingu czy różnych form nękania.

Informacje są zaszyfrowane i całkowicie anonimowe, zapewniają bezpieczeństwo i ochronę danych.

Funkcjonalności Formularza Sygnalisty:

Pełna anonimowość
Szybkie zgłaszanie incydentów
Błyskawiczna rejestracja incydentów
Sprawne zarządzanie incydentami
Wysokie bezpieczeństwo danych
Historia komunikacji
Łatwa implementacja w organizacji
Wysokie bezpieczeństwo procesów

Kto jest sygnalistą?

Sygnalistą jest osoba, która zgłasza nieprawidłowości lub naruszenia prawa w zakładzie pracy, zapobiegając dalszym naruszeniom.

Załóż swoje konto w szybkim tempie już dziś

Wewnętrzne systemy sygnalizowania

Pracownicy często wiedzą o nadużyciach lub nieprawidłowościach w pracy godzących w interes pracodawcy, lub w interes społeczny.
Przed zgłoszeniem nieprawidłowości do odpowiedniej osoby lub kompetentnych organów powstrzymuje ich między innymi obawa przed reakcją współpracowników, lub środowiska.

Do bezpiecznej obsługi zgłoszeń niezbędny jest wewnętrzny system sygnalizowania (whistleblowing schemes).

Ustawa o ochronie osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa lub o ochronie „sygnalistów” obejmuje ochroną prawną osoby które dokonały zgłoszenia. Wdrożone przez pracodawcę procedurę zabezpieczają sygnalistę przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Celem przepisów o ochronie „sygnalistów” jest podniesienie społecznej odpowiedzialności pracowników za to, co dzieje się w firmie.

Ochrona prawna jaką dają przepisy osobom zgłaszającym naruszenia, ma zachęcić do przekazywania informacji o nieprawidłowościach mających wpływ na standardy panujące w organizacji.

Przepisy obejmą pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników dotyczy to zarówno sfery publicznej i prywatnej. Niezależnie od ilości osób zatrudnionych, procedury związane z ochroną sygnalistów muszą wdrożyć wszystkie instytucje obowiązane (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Załóż swoje konto w szybkim tempie już dziś

Umów się na darmowe demo

Zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się do Ciebie żeby umówić się na darmowe demo.