Rozpoczynając proces wdrożenia whistleblowingu (sygnalizowania nieprawidłowości), warto opracować regulamin formalizujący zasady zgłaszania. Regulamin powinien jasno opisywać, jakie są dostępne kanały zgłaszania, jak przebiega proces analizy zgłoszeń oraz co towarzyszy realizacji działań naprawczych. To dokument, który będzie stanowił wytyczne dla całego procesu.

Oprócz wdrożenia systemu do zarządzania nieprawidłowościami, takiego jak Formularz Sygnalisty, kluczowym elementem jest również wyznaczenie dedykowanej osoby lub zespołu odpowiedzialnego za rozpatrywanie zgłoszeń. Mogą to być osoby wewnętrzne, które zdobyły zaufanie pracowników, lub też ekspertów zewnętrznych, co może wprowadzić większą niezależność i obiektywizm w procesie analizy. Warto także zwrócić uwagę na prowadzenie szczegółowego rejestru zgłoszeń. To ważny element zarówno z punktu widzenia audytów, jak i transparencji działań.

Wdrożenie mechanizmu whistleblowingu to jednak nie tylko proces techniczny. Kluczową rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna. Wyjaśnienie celu i korzyści z wdrożenia systemu, a także przekonanie pracowników, że ich głos jest ważny i zostanie wysłuchany, jest kluczowe. Regularne przypominanie o dostępnych narzędziach i sukcesach uzyskanych dzięki zgłoszeniom podkreśla wartość całego procesu.

Zobacz inne artykuły

Przejrzyj również inne artykuły, które dla Ciebie przygotowaliśmy

Rozpocznij wdrożenie intuicyjnie prostego i bezpiecznego 
Formularza Sygnalisty

Błyskawiczne reaguj na wszelkie ostrzeżenia o zagrożeniach i podnieś ogólny poziom bezpieczeństwa w w strukturze organizacyjnej.

Rozpocznij wdrożenie Formularza Sygnalisty, uczyń pracowników strażnikami etyki
i zbuduj w organizacji kulturę otwartości!

dla sektora publicznego i prywatnego
anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości
zgodny z wymogami RODO i Dyrektywy UE

Zainteresowany?

Utwórz darmowe konto już teraz i skorzystaj z darmowego okresu próbnego

Prosta rejestracja i darmowy dostęp przez 7 dni!

Formularz sygnalisty wygląd systemu