Najczęściej zadawane pytania

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania

Czym jest formularz sygnalisty?

Formularz Sygnalisty to anonimowy system zgłaszania nieprawidłowości, umożliwiający pracownikom zgłaszanie różnego typu incydentów w zakładzie pracy, między innymi: nadużyć władzy, korupcji, dyskryminacji, mobbingu czy różnych form nękania. Formularz ma zastosowanie także w sytuacjach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Informacje są zaszyfrowane i całkowicie anonimowe, zapewniają bezpieczeństwo i ochronę danych.

Kto jest sygnalistą?

Sygnalistą jest osoba, która zgłasza nieprawidłowości lub naruszenia prawa w zakładzie pracy, zapobiegając dalszym naruszeniom.

Czego dotyczy projekt ustawy o ochronie sygnalistów?

Celem przepisów o ochronie „sygnalistów” jest podniesienie społecznej odpowiedzialności pracowników za to, co dzieje się w firmie. Ochrona prawna jaką dają przepisy osobom zgłaszającym naruszenia, ma zachęcić do przekazywania informacji o nieprawidłowościach mających wpływ na standardy panujące w organizacji. Ustawa o ochronie osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa lub o ochronie „sygnalistów” obejmuje ochroną prawną osoby które dokonały zgłoszenia. Wdrożone przez pracodawcę procedurę zabezpieczają sygnalistę przed wszelkimi działaniami odwetowymi.

Które firmy obowiązuje wdrożenie systemu dla sygnalistów?

Zgodnie z Dyrektywą nr 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii z dnia 23 października 2019 r. obowiązkiem wdrożenia procedur ochrony sygnalistów, od grudnia 2021 roku objęte są firmy zatrudniające więcej niż 250 osób. Od 17 grudnia 2023 r., przepisy obejmą pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników – dotyczy to zarówno sfery publicznej i prywatnej. Niezależnie od ilości osób zatrudnionych, procedury związane z ochroną sygnalistów muszą wdrożyć wszystkie instytucje obowiązane (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

W jaki sposób Formularz sygnalisty zapewnia anonimowość sygnaliście i bezpieczeństwo danych?

Podczas zgłaszania nieprawidłowości, sygnalista nie jest zobowiązany do podania swoich danych personalnych, w tym: imię, nazwisko, czy adres e-mail. Dostęp do wszystkich zgłoszeń ma wyłącznie osoba posiadająca dane do panelu administracyjnego.

Ile czasu dane przechowywane są w systemie, po zakończeniu korzystania z aplikacji?

Dane zgromadzone w serwisie można w każdym momencie eksportować, a po upływie 30 dni od wygaśnięcia licencji, wszystkie dane są trwale usuwane. Na żądanie użytkownika, administrator Formularza Sygnalisty może usunąć dane z instacji organiacji wcześniej.

Jakie korzyści dla urzędu czy firmy wnosi wdrożenie Formularza sygnalisty?

Formularz Sygnalisty jest całkowicie anonimowym narzędziem umożliwiającym zgłaszanie nieprawidłowości. Stanowi bezpieczny kanał komunikacji dla sygnalistów, a jednocześnie spełnia wymagania dyrektywy o ochronie sygnalistów, oraz jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.

Czy Formularz sygnalisty jest zgodny z dyrektywą o ochronie sygnalistów?

Tak, Formularz sygnalisty jest zgodny z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937.

Zgodnie z Dyrektywą o ochronie sygnalistów, pracodawca musi mieć możliwość przekazywać zwrotne informacji Sygnaliście. W jaki sposób to działa, skoro zgłoszenia są anonimowe?

Generowany jest unikalny link dla sygnalisty, aby przejrzeć szczegóły i być na bieżąco ze statusem swojego zgłoszenia.

Ile czasu zajmuje wdrożenie Formularza Sygnalisty w organizacji?

Formularz Sygnalisty działa w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS). Oznacza to, że firma lub instytucja po rejestracji konta, loguje się do panelu administratora poprzez dedykowany link do subdomeny.

 

 

Rozpocznij wdrożenie intuicyjnie prostego i bezpiecznego 
Formularza Sygnalisty

Błyskawiczne reaguj na wszelkie ostrzeżenia o zagrożeniach i podnieś ogólny poziom bezpieczeństwa w w strukturze organizacyjnej.

Rozpocznij wdrożenie Formularza Sygnalisty, uczyń pracowników strażnikami etyki
i zbuduj w organizacji kulturę otwartości!

dla sektora publicznego i prywatnego
anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości
zgodny z wymogami RODO i Dyrektywy UE

Zainteresowany?

Utwórz darmowe konto już teraz i skorzystaj z darmowego okresu próbnego

Prosta rejestracja i darmowy dostęp przez 7 dni!

Formularz sygnalisty wygląd systemu